(від франц. franc macon – вільний каменяр) – міжнародна релігійно-філософська течія, що організаційно була створена шляхом об’єднання чотирьох лондонських лож у Велику Ложу в 1717. У 18 ст. ложі М. Виникають у різних країнах Європи, зокрема в західних землях України у 1740 широкій громадськості стало відомо про існування М. на нашій батьківщині. Проте сліди М. сягають сивої давнини. Витоки “Вільних каменярів” іноді знаходять вже серед будівничих єгипетських пірамід і Єрусалимського храму, а опісля – в діяльності ряду рицарських орденів. Організаційні форми і ритуальну символіку М. запозичили від середньовічних церковних братств каменярів – будівничих храмів. Члени таємного товариства М. проголошували своєю метою “об’єднання людей на засадах братерства, любові, взаємодопомоги і вірності”. Ці гуманні ідеали привернули до М. відомих філософів, письменників, громадських діячів, серед яких були Вольтер, Дідро, Байрон, Гете, Моцарт, Лессінг, Тагор, Гарібальді, Вашінгтон та багато ін. Популярними серед М. були твори Я.Бьоме, Й.Масона, Е.Сведеборга, Г.Сковороди, О.Блаватської. На перших історичних етапах свого існування М. розвивалося в руслі вільнодумства, опозиції щодо морально-етичних настанов і суспільно-політичних діянь офіційної церкви. “Конституція масонства” (1723) пропонувала кожному своєму члену сповідувати будь-яку релігію відповідно до своїх переконань. За все це М. було піддане анафемі папською буллою “Ineminenti specule” (1738). Система поглядів на світ М. має релігійну основу. В ролі “світочів” М. числяться Рама і Заратуштра, Кришна і Будда, Піфагор і Платон, Лао Цзи і Конфуцій, Мойсей і Магомет. Значний вплив на формування вчення М. мали гностики, маніхейці, каббалісти, а опісля – катари. Для поглядів М. характерний деїзм, віра у вічний закон природи, який можна нібито осягнути лише через “просвітлення”, дане лише “обраним”. Кістяк вірувань М. становить головне божество – Великий Архітектор Всесвіту. В символіці М. – молоток, циркуль, лопатка-“майстрок”, п’ятикінцева “палаюча” зірка (як у червоних командирів). Для позначення ордену використовувався символ Сонця. Ритуальні відмінності М. вкладаються у формулу “єдність у багатоманітті”. Це дає можливість бути прихильниками М. особам різних, подеколи протилежних одна одній політич. орієнтацій. М. має чітко відрегульовану і приховану багатоповерхову і змінну структуру. Організована секретність зробила М. чимось таємничим і недоступним. Основна маса “каменярів” залишається на початковій ступені М., що поділяється на учнів , підмайстрів і майстрів. Якщо перші три ложі М. підпорядковані Великій Ложі, то верхні поверхи його керуються Вищою Радою. Існують чіткі і ефективні мотоди руху на вищу ступінь піраміди – “обраних серед обраних”. Називають різну кількість ступенів ієрархії в М. – від 33 до 99. Різні джерела дають різну кількість членів М. – від 6 до 30 млн. В Україні М. особливо розвивається в кінці 18-поч.19 ст. В Києві “Ложа безсмертя” утворилася в 1784. Відкриваються ложі в Харкові, Одесі, Полтаві, Житомирі, Кременчуці, інших містах. До їх складу тут входила дворян. аристократія, офіцери, різночинна інтелігенція. Членами лож були в Полтаві – І.Котляревський, в Києві – І.Гамалія. На грунті масон. лож виникли політ. т-во “Об’єднані слов’яни” В.Лукашевича, декабрист. таємнича організація “Т-во з’єднаних слов’ян”. Велику роль в поширенні ідей М. в Україні відіграв вихованець Київ.дух.академії І.Мартос, теоретик російського масон. І.Лопухін. В 1819 царський уряд Росії заборонив діяльність лож в Україні. В 1900 на основі об’єднання п’яти підпільних лож була утворена Велика Ложа України, яка офіційно про себе у масон. світі заявила лише в 1917. До цієї ложі відносять навіть таких відомих україн. політ. діячів як М.Грушевський, Винниченко, С.Петлюра. Відродження М. в Україні було припинене тоталіт. владою СРСР. В 1916 під егидою Великої Ложі Франції в Парижі утворено ложу “Vox Ukrainae” (“Голос України”), яка поставила за мету відновлення традицій україн. М. і поширення його у світі. М. нині є однією з найбільш впливових, історично-зумовлених конспіративно діючих організацій у світі. В наш час у світовому М. домінує англо-саксон. консерват. напрям. Сильні позиції має також позбавлене підтримки Лондону французьке М. Колодний Анатолій

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.