(від лат. providencia – провидіння) – релігійно-філософська концепція історії як промислу Божого. Згідно з П., особистісні події й історія в цілому не є закономірно детермінованими, мають своїм творильним началом надприродне й свідчать про присутність Бога в світі. Богословський П. розглядає релігію, її історію як одкровення трансцендентним суб’єктом – Богом таємниць світу і власної волі, спрямованої на остаточну перемогу добра над злом. П. тісно пов’язаний з телеологією та теодіцеєю. У християнстві ідеї П. розроблялися багатьма апологетами й “отцями церкви”, вперше у систематизованому вигляді були викладені Августином Блаженним у праці “Про град Божий”, де подано світову історію як здійснення Божого плану. В епоху середньвіччя вони були пануючими в історичній та філософській думці Європи. Пізніше розвивалися багатьма богословами й філософами, зокрема в катол. їх обстоював Ж.Боссюе (історія як здійснення Божої мети), в російській релігійно-філософській думці – В.Соловйов (ідея агатодіцеї як божественного виправдання добра). У православно-філос. думці України ідеї П. мали свої особливості. Тут не спостерігається жорсткої зумовленості провіденцією вчинків особи. Ісайя Копистенський, Петро Могила та ін. розвивали думку, згідно з якою Бог віддає вибір вчинків на власну волю особи, але цей вибір, вважалося, буде тим дієвішим, чим глибше людина зречеться власної волі й чим сильніше в ній говоритиме воля Божа. Така форма П. об’єктивно слугувала відданню особою себе справам нації, що виборює свою незалежність. Вона знайшла свій вияв у козацькому менталітеті. В нові часи у модернізованому вигляді ідеї П. розвивали представники так зв. “християнської філософії релігії” (Ж.Марітен, Р.Нибур та ін.). Критичний аналіз П. започаткували історики епохи Відродження та просвітники (Й.Гердер, Ш.Монтеск’є та ін.). Лобовик Борис

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.