1) поняття біблійного богослов’я та білеїстики, що означає угоду, котру Бог уклав з давньоєвр. народом з метою зберегти чи відновити істинну віру та істинне Богопоклоніння (див. Завіт, Закон); 2) зформоване протягом 1 тис. до н.е. (див. Канон біблійний) зібрання священних книг, що складають першу, дохрист. частину Біблії. С.З. є сакралізованим зображенням історії людства як священної, освяченої постійною присутністю Бога та його участю в долі кожного народу та людини. Головною проблемою С.З. є Угода з Богом та шляхи її дотримання через правдиве виконання Божеств. настанов. За структурою С.З. поділяється на книги історично-оповідні, пророцькі та повчально-поетичні. Серед перших виділяється П”ятикнижжя Мойсеєве (євр. Тора) та кн. Ісуса Навина, які охоплюють початок історії створеного світу та патріархальну, “доісторичну” епоху. Решта історичн. книг, хоча й суб”єктивно, спирається на реальні події, що відбувалися на Бл. Сході протягом 1 тис. до н.е. і підтверджуються даними істор. наук. Пророцькі книги подані у вигляді авторських творів представників поширеного серед іудеїв 1 тис. до н.е. інституту пророків (див. Пророки біблійні). Поділяються, очевидно за обсягом, на кн. “великих” і “малих” пророків. Головна проблема тут – відповідальність “обраного” народу перед Богом за недотримання Завіту з ним, а також провіщання майбутнього духовного оновлення, що прийде через численні випробовування. Повчально-поетичні книги, нечисленні, але різноманітні за жанром та оригінальні за проблематикою. Вони подають приклади реліг.-філософ., художньо-естетичн., морально-етичн. осмислення місця людини в житті та її стосунків з Богом. Тут характерними є намагання співставити Божеств. і людську мудрість, відшукати безкінечний смисл у кінечному бутті. Іуд. версія С.З., історично поділяючись на 22 або 24 книги, складається з 3-х частин: Тора (П’ятикнижжя), Небіїм (Пророків) та Кетубім (Писань, повчально-філос. та поет. літ-ри). Звідси назва “Танак” або “Танах” за поєднанням перших літер “т”, “н”, “к”. Причому Тора є об’єктом та знаряддям культу в іудаїзмі (див. П’ятикнижжя Мойсеєве). Християн. версії С.З. складаються з “канонічної” частини (39 кн., визнаної протестантами) та “неканонічних” додатків (11 кн., вживаних серед православних). Римо-католицька церква визнає 45 книг С.З. канонічними (див. Канон біблійний). Головащенко Сергій.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.